ORLEN OIL - KATALOG PRODUKTÓW

R I D E R Katalog produktów Product catalog Каталог продукції ORLEN OIL ORLEN OIL Katalog produktów Product catalog Каталог продукції 3 6 3 7 RIDER PL FORMUŁA HTS ORLEN OIL RIDER Unikalna formuła olejów do silników czterosuwowych została opracowana w oparciu o technologię HTS – High Temperature Stability. Celem i zaletą wysoko zaawansowanej formuły HTS jest zapewnienie skutecznego smarowania silnika, sprzęgła oraz przekładni każdego jednośladu, nie tylko podczas jazdy w warunkach drogowych, ale także w ekstremalnych warunkach eksploatacji, takich jak motorsport. HTS to gwarancja maksymalnego wykorzystania mocy silnika, przy jednoczesnym zmniejszeniu osadów i skutecznym odprowadzaniu ciepła. Oleje z serii ORLEN OIL Rider posiadają gwarancję wytrzymałości potwierdzoną przez zespół motocyklowy „ORLEN TEAM”. Unikalna technologia HTS to: •zapewnienie doskonałej czystości tłoka; •zwiększona stabilność termooksydacyjna oleju; •wzmocniona odporność oleju na ścinanie w warunkach zwiększonego obciążenia silnika w wysokiej temperaturze; •wydłużenie żywotności silnika; •doskonałe smarowanie i ochrona sprzęgła i przekładni; •skuteczna ochrona przed nadmiernym zużyciem przekładni; •zwiększenie mocy i przyspieszenia silnika. EN HTS ORLEN OIL RIDER FORMULA The unique formula for four-stroke engine oils has been developed based on HTS technology – High Temperature Stability. The goal and advantage of the highly advanced HTS formula is to provide effective lubrication for the engine, clutch, and transmission of each two-wheeler, not only during road driving conditions but also in extreme operating conditions such as motorsport. HTS guarantees maximum engine power utilization while reducing deposits and effectively dissipating heat. ORLEN OIL Rider series oils have durability guaranteed by the “ORLEN TEAM” motorcycle team. The unique HTS technology provides: • ensuring excellent piston cleanliness; • increased thermo-oxidative stability of the oil; • enhanced oil shear resistance under conditions of increased engine load at high temperature; • extended engine life; • excellent lubrication and protection of the clutch and transmission; • effective protection against excessive wear of the transmission; • increased engine power and acceleration. UA ФОРМУЛА HTS ORLEN OIL RIDER Унікальна формула олив для чотиритактних двигунів була розроблена на основі технології HTS – High Temperature Stability (Висока стабільність при високих температурах). Метою та перевагою високорозвиненої формули HTS є забезпечення ефективного змащення двигуна, зчеплення та трансмісії кожного двоколісного транспортного засобу не тільки під час дорожнього руху, але й в екстремальних умовах експлуатації, таких як мотоспорт. HTS гарантує максимальне використання потужності двигуна при одночасному зменшенні відкладень та ефективному відведенні тепла. Оливи лінійки ORLEN OIL Rider мають гарантію довговічності, підтверджену мотокомандою «ORLEN TEAM». Унікальна технологія HTS забезпечує: •відмінну чистоту поршня; •підвищену термоокислювальну стабільність оливи; •посилену стійкість оливи до розриву в умовах підвищеного навантаження двигуна при високій температурі; •подовження терміну служби двигуна; •відмінне змащення та захист зчеплення та трансмісії; • ефективний захист від надмірного зношування трансмісії; •збільшення потужності та прискорення двигуна. Oleje do motocykli Motorbike Oils | Оливи для мотоциклів

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY5MjAxOA==